van hoogevest architecten

Van Hoogevest Architecten (VHA) is in 1909 opgericht door Gijs van Hoogevest (1887-1967) en ging nadien over van vader op zoon. Grootvader Gijs ontwierp vele woningen, scholen, kantoren en gebouwen voor de gezondheidszorg. Zijn belangrijkste gebouwen zijn het jongensinternaat in Zeist, nu rijksmonument, de Julianakerk en de voormalige Pensioenraad in Den Haag en het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild in Amersfoort. Hij zette de eerste schreden op het restauratiegebied. Dit vakgebied werd door zijn zoon Teus (1915-2005) geprofessionaliseerd. Bekend zijn de vele kerkrestauraties van zijn hand, zoals de Janskerk in Gouda, de Maartenskerk in Zaltbommel, de vijf Utrechtse binnenstadskerken, waaronder de Domkerk, en als slotstuk van zijn carrière de Sint Servaasbasiliek in Maastricht. De huidige directeur-eigenaar Gijsbert van Hoogevest (1951) kreeg in 1986 opdracht voor de restauratie van het raadhuis in Hilversum, een jong monument ontworpen door Willem Marinus Dudok. De hierdoor ontwikkelde specifieke kennisexpertise leverde vele nieuwe restauratieopdrachten op van jonge monumenten. Bekend zijn het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Rijksmuseum in Amsterdam, het Koninklijk Huisarchief in Den Haag en de Sint-Bavo basiliek in Haarlem. Belangrijke kasteelrestauraties zijn kasteel Amerongen, kasteel Huis Doorn, kasteel Heemstede en kasteel Waardenburg. Naast restauratie kreeg de nieuwbouw aan het begin van de 21ste eeuw een nieuwe impuls door de werving van drie nieuwe jonge architecten. Gijsbert integreerde beide disciplines, nieuwbouw en restauratie, in een samenwerkend team dat goed is toegerust op de complexe bouwopgaven van deze tijd. Het bureau staat sinds 1993 onder leiding van een drie man sterk directieteam. Lees verder...

bouwen op historie

Van Hoogevest Architecten (VHA) in Amersfoort bestaat dit jaar honderd jaar. Een gedenkwaardig moment dat op 22 april 2009 is gevierd met een symposium in het Raadhuis van Hilversum en de aanbieding van een rijk geïllustreerd jubileumboek ‘Bouwen op Historie, 100 jaar Van Hoogevest Architecten 1909 – 2009’. Het thema bouwen op historie is ontwikkeld in samenspraak met Fons Asselbergs (bijzonder hoogleraar Monumentaal gebouwd erfgoed aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) en houdt verband met het werkveld van VHA, dat restauratie, herbestemming en nieuwbouw omvat, maar heeft ook te maken met de honderdjarige bureaugeschiedenis. Lees verder..

jubileum

Op 22 april 2009 heeft Van Hoogevest Architecten (VHA) het honderdjarig bestaan gevierd tijdens een symposium in het Raadhuis in Hilversum. Een historische plek, waar Van Hoogevest van 1989 tot 1996 betrokken was bij de integrale restauratie van het raadhuis, een jong monument van de architect W.M.Dudok. Deze restauratieaanpak is trendsettend geweest voor het herstel van andere jonge monumenten in Nederland. Ook het Hilversumse stadskantoor uit de jaren zeventig dat naast het raadhuis staat, werd recent door Van Hoogevest Architecten gerevitaliseerd. Alle reden dus om hier het eeuwfeest te vieren. De bijeenkomst was een groot succes, mede door de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Gijsbert van Hoogevest. Hij werd door de burgermeester van Amersfoort, Albertine van Vliet-Kuiper, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn excellente inzet voor het restauratievak en daarmee het behoud van cultureel erfgoed. Ook zijn vele nevenfuncties in commissies en besturen en in de protestantse kerkgemeenschap in Amersfoort speelden een rol bij deze benoeming. Lees verder...

jubileumboek

Het jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Van Hoogevest Architecten (VHA) heeft een lange aanloopperiode gehad. Ruim tien jaar geleden is Carien de Boer-van Hoogevest, architectuurhistoricus van het bureau voor architectuurhistorie Kariatiden (onderdeel van VHA) begonnen met het verzamelen van gegevens over dit familiebedrijf met drie generaties Van Hoogevest. Het ambitieniveau voor het jubileumboek groeide met de jaren en er is gekozen voor een ruimere opzet. Naast de beschrijving van de bureaugeschiedenis met het werk van de drie generaties belichten gastauteurs diverse thema’s in het vakgebied die samenhangen met het werk van VHA. Aan de orde komen de samenwerking tussen architect en beeldend kunstenaar, de ontwikkeling van de villabouw in het Bergkwartier in Amersfoort in het Interbellum, de wederopbouwarchitectuur na de Tweede Wereldoorlog, de ontwikkeling van Monumentenzorg en de restauratiefilosofie, de moderne architectuur van VHA geplaatst in een breder kader en tot slot de interventies in monumentale gebouwen, waar liggen de grenzen? Lees verder...