jubileum

Op 22 april 2009 heeft Van Hoogevest Architecten (VHA) het honderdjarig bestaan gevierd tijdens een symposium in het Raadhuis in Hilversum. Een historische plek, waar Van Hoogevest van 1989 tot 1996 betrokken was bij de integrale restauratie van het raadhuis, een jong monument van de architect W.M.Dudok. Deze restauratieaanpak is trendsettend geweest voor het herstel van andere jonge monumenten in Nederland. Ook het Hilversumse stadskantoor uit de jaren zeventig dat naast het raadhuis staat, werd recent door Van Hoogevest Architecten gerevitaliseerd. Alle reden dus om hier het eeuwfeest te vieren. De bijeenkomst was een groot succes, mede door de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Gijsbert van Hoogevest. Hij werd door de burgermeester van Amersfoort, Albertine van Vliet-Kuiper, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn excellente inzet voor het restauratievak en daarmee het behoud van cultureel erfgoed. Ook zijn vele nevenfuncties in commissies en besturen en in de protestantse kerkgemeenschap in Amersfoort speelden een rol bij deze benoeming.

Een symposium en een boek

Kunsthistoricus Mirjam Blott was dagvoorzitter van het Symposium. Zij introduceerde de diverse sprekers en leidde aan het slot een ronde tafelgesprek. Na zijn boeiende exposé over de interne geschiedenis van het architectenbureau overhandigde Gijsbert van Hoogevest het jubileumboek Bouwen op Historie, 100 jaar Van Hoogevest Architecten 1909 – 2009 aan Marie Hélène Cornips, directeur van de Bond voor Nederlandse Architecten (BNA). Daarna belichtten vier sprekers het thema van de dag ‘Bouwen op Historie’.

Fons Asselbergs kon door verplichtingen in het buitenland zelf niet aanwezig zijn en liet zich vertegenwoordigen door een gefilmd verhaal op drie locaties: kasteel Amerongen, het raadhuis in Hilversum en het Rijksmuseum in Amsterdam. Het zijn drie restauratieprojecten van Gijsbert van Hoogevest met specifieke dilemma’s en een daaruit voortkomende gediffentieerde restauratieaanpak. Filmer Jord den Hollander stond borg voor de hoge kwaliteit. Architect Hans Ruijssenaars belichtte het thema vanuit een filosofische invalshoek op micro en macroniveau. Na de pauze voerde Cilly Jansen, directeur van Architectuur Lokaal, het woord. Het proces van herbestemming in de zorg werd behandeld. Een pleidooi voor goed opdrachtgeverschap en een ruime tijdsinvestering in het vooronderzoek, waarin de wensen van de gebruiker en de inpassing daarvan in het ontwerp een belangrijke voorwaarde is voor de kwaliteit van het eindproduct. Tot slot sprak Maarten Mesman, onderzoeker bij het kenniscentrum ®MIT aan de TUDelft over de nieuwbouw van VHA in relatie tot het thema. Hij voerde prikkelende stellingen op, die in het daaropvolgende ronde tafelgesprek veel stof boden voor discussie.

Symposium druk bezocht

Het symposium werd bezocht door ruim 250 mensen. Naast de burgemeesters van Hilversum en Amersfoort waren er vele familieleden van Van Hoogevest, de medewerkers en oud-medewerkers van het bureau, de medewerkers aan het jubileumboek, collega’s en opdrachtgevers, mensen uit de bouw en mensen uit de wereld van de architectuur, kunst en cultuur. De sfeer was geanimeerd, hetgeen ook bleek uit de lange naborrel in het majestueuze trappenhuis van Dudok’s topmonument. Een unieke locatie, een unieke gebeurtenis en een uniek gezelschap.

Programma

klik hier om presentatie te downloaden SYMPOSIUM BOUWEN OP HISTORIE 22 APRIL 2009 - honderd jaar van hoogevest architecten 1909 - 2009
13.30-14.00 Ontvangst
14.00-14.05 Welkom door dagvoorzitter Mirjam Blott
klik hier om presentatie te downloaden 14.15-14.35 Honderd jaar Van Hoogevest Architecten door Gijsbert van Hoogevest en aanbieding jubileumboek Bouwen op historie, 100 jaar van Hoogevest architecten 1909-2009
  14.35-14.40 Aanbieding jubileumboek BOUWEN OP HISTORIE, 100 JAAR VAN HOOGEVEST ARCHITECTEN 1909-2009 aan Marie Hélène Cornips (directeur Bond Nederlandse Architecten)
14.40-16.00 Het thema “bouwen op historie” toegelicht door:
Klik hier om de presentatie te bekijken 14.40-14.55 Fons Asselbergs (bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen)
klik hier om presentatie te downloaden 14.55-15.10 Hans Ruijssenaars (hans ruijssenaars architecten)
15.10-15.35 Pauze
klik hier om presentatie te downloaden 15.35-15.50 Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal)
klik hier om presentatie te downloaden 15.50-16.05 Maarten Mesman (onderzoeker kenniscentrum ®MIT, TU Delft)
16.05-16.35 Ronde tafelgesprek Bouwen op Historie met Hans Ruijssenaars, Cilly Jansen, Maarten Mesman, Jan Roest, Hans Verborg en Ronnie Kuiper rond de tafel
  16.35-16.40 Slotwoord door Gijsbert van Hoogevest
16.40-18.00 Borrel